Sysaba

SYSABA

System wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi

SYSABA to akronim systemu informatycznego (SYStem for Applied Behavioral Analysis), który został zaprojektowany i zaimplementowany w celu usprawnienia procesu terapeutycznego w ośrodkach zajmujących się osobami z zaburzeniami rozwojowymi. System wspomaga przebieg programowania i dokumentowania terapii. Jest też stale rosnącą bazą danych o przebiegu terapii uczniów/pacjentów korzystających z terapii behawioralnej.

SYSABA jest owocem wieloletniej pracy interdyscyplinarnego zespołu naukowców: informatyków, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów behawioralnych. Narzędzie to wydaje się być przełomowym, nie tylko ze względu na jego olbrzymią wartość praktyczną i możliwe spektrum zastosowań, ale przede wszystkim ze względu na nieograniczony nieomal potencjał badawczy w zakresie nauk o uczeniu.

SYSABA to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne II. Innowacyjnym jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy dla terapeuty, które skróci czas pracy nad sprawami administracyjnymi oraz ułatwi szkolenia przyszłych terapeutów. Najważniejszym atutem SYSABA jest szansa na odkrycie nowej wiedzy w dziedzinie terapii behawioralnej wynikająca z analizy zgromadzonych na potrzeby projektu danych.

Najważniejsze funkcje SYSABA

Aplikacja SYSABA

Program komputerowy SYSABA składa się z dwóch modułów: CMS i aplikacja tabletowa. Oba moduły są aplikacjami webowymi i mogą być uruchamiane w przeglądarkach internetowych na dowolnych urządzeniach. Dla aplikacji tabletowej nie rekomenduje się urządzeń z małymi wyświetlaczami poniżej 7''.

Etapy projektu

Faza 1 - badawcza
1
Analiza wymagań dla systemu wsparcia terapii behawioralnej dla osób dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi.
2
Opracowanie projektu systemu wsparcia terapii behawioralnej dla osób dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi.
3
Projektowanie i programowanie modułu analizy danych systemu wsparcia terapii behawioralnej do wersji prototypowej.
4
Projektowanie prototypu systemu wsparcia ośrodków terapii behawioralnej.
01.09.2015 - 31.05.2016
01.02.2016 - 31.11.2016
01.07.2016 - 31.07.2017
01.12.2015 - 31.08.2017
Faza 2 - pilotażowa
1
Uzupełnianie danych i testowanie prototypu.
2
Przygotowanie i wykonanie szkoleń dla terapeutów-użytkowników systemu wsparcia terapii behavioralnej.
01.09.2017 - 31.08.2018
01.09.2017 - 31.08.2018
Faza 3 - wdrożenie

Cel projektu został osiągnięty i od września roku 2018 system SYSABA został wdrożony w 19 ośrodkach na terenie całego kraju

Miasto Liczba ośrodków Miasto Liczba ośrodków
Kraków 4 Racibórz 1
Szałsza 1 Rzeszów 2
Łódź 1 Warszawa 1
Wrocław 2 Kowary 1
Poznań 1 Bytom 1
Szczecin 1 Międzychód 1
Trzebiatów 1 Włocławek 1

Wykorzystanie w latach 2019-2021

Podajemy aktualne dane systemu SYSABA (stan na listopad 2021). Wdrożony w 75 ośrodkach na terenie całego kraju i używany przez 300 terapeutów.

Miernik - wskaźnik wykorzystania Liczba
Liczba zarejestrowanych indywidulanych rekordów z interwencji 1.279.867
Liczba wykonanych sesji programów uczenia 8.796
Liczba wykonanych sesji redukcji zachowań trudnych 791
Liczba gabinet terapeutycznych korzystających z systemu 47
Liczba szkół korzystających z systemu 8
Liczba ośrodków korzystających z systemu 8

Link do systemu

Przekierowanie do strony z rejestracją użytkowników pozwalajcy na dostęp do systemu SYSABA. Należy wypełnić formularz zgłoszenia, dzięki któremu PSTB utworzy intywidualny dostęp do SYSABA i zarejestruje użytkownika na szkolenie z zakresu obsługi programu.

Zgłoszenie do SYSABA
WYKONAWCY
Wykonawca/ Lider konsorcjum
PSTB
Współwykonawca 2
ZUT
Współwykonawca 3
NADAM
Współwykonawca 3
DSW
Zadania PSTB:
opracowanie standardów dla programów uczenia, wskazanie wymagań dla SYSABA, testowanie i wdrażanie SYSABA
Zadania ZUT:
wykonanie projektu systemu informatycznego SYSABA i systemu analityki dopasowanej do gromadzonych danych
Zadania NADAM:
przygotowanie materiałów edukacyjnych i wdrożeniowych dla SYSABA
Zadania DSW:
analiza ekspercka efektywności SYSABA i przydatności w pedagogice
Podwykonawca

Firma Codeton Software ze Szczecina jest odpowiedzialna za implementację SYSABA i serwisowanie systemu.

ZESPÓŁ PROJEKTU

dr inż. Joanna Kołodziejczyk
dr inż. Joanna Kołodziejczyk
Kierownik Projektu / ZUT

dr Nela Grzegorczyk
dr Nela Grzegorczyk
PSTB/ NADAM
mgr Ewa Kuliga
mgr Ewa Kuliga
PSTB
prof dr hab. Małgorzata Sekułowicz
<prof dr hab. Małgorzata Sekułowicz
DSW
dr inż. Magdalena Krakowiak
dr inż. Magdalena Krakowiak
ZUT
dr inż. Ewa Adamus
dr inż. Ewa Adamus
ZUT
dr inż. Marcin Pluciński
dr inż. Marcin Pluciński
ZUT
FINANSOWANIE
Budżet całkowity
Kwota dofinansowania
PLN 943 500,00
PLN 870 281,25

Projekt o akronimie SYSABA został wykonany dzięki współfinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne II. Ponad 92% kosztów kwalifikowanych została sfinansowana ze środków budżetu państwa.

MATERIAŁY
Matriał Opis
Raport z badań ankietowych użytkowników SYSABA przeprowadzonych po pierwszych miesiącach użytkowania w codziennej pracy pierwszej testowej wersji systemu. Opracowanie: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
Podręcznik użytkownika: Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga, "SYSABA - przyjaciel terapeuty behawioralnego", książka - instrukcja "krok po kroku"- do użytkowania informatycznego systemu SYSABA.
Artykuł: Kołodziejczyk J., Krakowiak M., Pluciński M., Adamus E. „Projekt systemu informatycznego wsparcia ośrodków terapii behawioralnej – SYSABA” – Przemysł 4.0- Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń, Wydawnictwo Naukowe, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2018. (pierwsze 5 stron)
Książka: Kołodziejczyk J., Krakowiak M., Pluciński M. "MODELOWANIE SEMANTYCZNEJ STRUKTURY DANYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU SYSABA" ISBN: 978-83-953328-1-4