SYSABA OPIS WYKONAWCY FINANSOWANIE

SYSABA

System wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi

Jest innowacyjnym projektem obejmującym swoim obszarem nauki społeczne

CEL

Głównym celem projektu jest opracowanie i wykonanie unikalnego systemu komputerowego do kompleksowego wsparcia terapeuty behawioralnego pracującego głównie dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Najważniejsze funkcje systemu to:

Oczekiwanym rezultatem jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy dla terapeuty, które skróci czas pracy nad sprawami administracyjnymi oraz ułatwi szkolenia przyszłych terapeutów. Szansa na odkrycie nowej wiedzy w dziedzinie terapii behawioralnej wynikająca z analizy zgromadzonych na potrzeby projektu danych jest najważniejszym atutem proponowanego rozwiązania.

Plan projektu i stopień zaawansowania:

Zadanie nr 1: Analiza wymagań dla systemu wsparcia terapii behawioralnej dla osób dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi

100%
Okres wykonania od: 01.09.2015 do: 31.05.2016

Zadanie nr 2: Opracowanie projektu systemu wsparcia terapii behawioralnej dla osób dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi

100%
Okres wykonania od: 01.02.2016 do: 31.11.2016

Zadanie nr 3: Projektowanie i programowanie modułu analizy danych systemu wsparcia terapii behawioralnej do wersji prototypowej.

90%
Okres wykonania od: 01.07.2016 do: 31.07.2017

Zadanie nr 4: Projektowanie prototypu systemu wsparcia ośrodków terapii behawioralnej.

70%
Okres wykonania od: 01.12.2015 do: 31.08.2017

Zadanie nr 5: Uzupełnianie danych i testowanie prototypu.

0%
Okres wykonania od: 01.09.2017 do: 31.08.2018

Zadanie nr 6: Przygotowanie i wykonanie szkoleń dla terapeutów-użytkowników systemu wsparcia terapii behavioralnej.

0%
Okres wykonania od: 01.09.2017 do: 31.08.2018
WYKONAWCY
Wykonawca / Lider konsorcjum Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Współwykonawca 2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Współwykonawca 3 Nela Grzegorczyk-Dłuciak "NADAM"
Współwykonawca 4 Dolnośląska Szkoła Wyższa

ZESPÓŁ PROJEKTU

Kierownik Projektu
dr inż. Joanna Kołodziejczyk

dr inż. Joanna Kołodziejczyk

Członek zespołu
dr Nela Grzegorczyk

dr Nela Grzegorczyk

Członek zespołu
mgr Ewa Kuliga

mgr Ewa Kuliga

Członek zespołu
prof dr hab. Małgorzata Sekułowicz

prof dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Członek zespołu
dr inż. Magdalena Krakowiak

dr inż. Magdalena Krakowiak

Członek zespołu
dr inż. Ewa Adamus

dr inż. Ewa Adamus

Członek zespołu
dr inż. Marcin Pluciński

dr inż. Marcin Pluciński

FINANSOWANIE

Projekt o akronimie SYSABA jest wykonywany dzięki współfinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne II. Jego realizacja obejmuje okres od 1. września 2015 do 31. sierpnia 2018 roku. Pierwsze dwadzieścia cztery miesiące to okres fazy badawczej. Ostatni rok obejmuje fazę pilotażową przygotowującą produkt (system) do wdrożenia.

Budżet całkowity projektu to 943 500,00 zł. Kwota 870 281,25 zł czyli ponad 92% jest finansowana ze środków budżetu państwa.